Laparoskopia

dr n. med. Emilia Gąsiorowska www.ginekologiaoperacyjna.pl

Operator dr n. med.Emilia Gąsiorowska - sala operacyjna
Operator: dr n. med.Emilia Gąsiorowska – sala operacyjna

Histerektomia laparoskopowa. Laparoskopia w ginekologii.

Wraz z rozwojem medycyny operacje otwarte zastępowane są przez operacje małoinwazyjne pozwalające na mniejszą traumatyzację tkanek, mniejszą utratę krwi, mniejsze dolegliwości bólowe, mniejszą ilość powikłań, mniejszą liczę zakażeń i rozejść ran pooperacyjnych, krótszy czas hospitalizacji i szybki powrót do codziennej aktywności. Laparoskopia jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym w osłonie antybiotykowej i z zastosowaniem profilaktyki przeciwzakrzepowej. Po znieczuleniu pacjentki, do jamy brzusznej wprowadzana jest przez pępek igła Veressa, za pomocą której podaje się około 3-5l CO2 wytwarzając odmę otrzewnową. Dodatkowo wprowadza się trzy trokary robocze w odpowiednich dla przeprowadzanego zabiegu miejscach w podbrzuszu. Po operacji laparoskopii pacjentka ma jedynie dwie niewielkie blizny 5mm i jedną 10mm w podbrzuszu, oraz 10mm bliznę w pępku.

 Wskazania do laparoskopii. Większość wskazań do laparoskopii jest taka sama jak do operacji otwartych : mięśniaki macicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, rozrosty endometrium, guzy przydatków. Szczególne zastosowanie laparoskopia znajduje w diagnostyce niepłodności i wad macicy oraz leczeniu ciąży ektopowej. Obecnie jest również złotym standardem leczenia wczesnych stadiów zaawansowania raka endometrium ze względu na liczne korzyści dla tej grupy pacjentek wynikające z zastosowania metody małoinwazyjnej: takie jak mała utrata krwi, lepsze gojenie tkanek, mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, mniejsze ryzyko powikłań, szybki powrót do codziennej aktywności.

Każdorazowo po przeanalizowaniu wskazań i przeciwwskazań oraz indywidualnych czynników zależnych od pacjentki, takich jak : rozpoznanie choroby podstawowej, wielkość narządu rodnego, ilość przebytych porodów naturalnych i operacyjnych, wiek, stan ogólny, choroby współistniejące, stan po przebytych operacjach i zapaleniach w jamie brzusznej, powinna być wzięta pod uwagę laparoskopowa metoda przeprowadzenia operacji.

Przeciwwskazania bezwzględne do laparoskopii stanowią dużego stopnia niewydolność krążeniowo-oddechowa, niedrożność jelit, rozległa przepuklina brzuszna lub przeponowa, zapalenie otrzewnej. Przeciwwskazania względne to ciąża powyżej 16-20 t.c., skrajna otyłość, duże guzy miednicy mniejszej. Laparoskopia nie jest wskazana u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, w tym z guzem mózgu i wodogłowiem.

Powikłania laparoskopii. Do najczęstszych objawów pojawiających się po laparoskopii, występujących rzadko, są ból w miejscu wkłuć  oraz ból ramion spowodowany przemieszczaniem się dwutlenku węgla w warstwie podskórnej- dolegliwości te najczęściej ustępują w ciągu doby.

 Histerektomia Laparoskopowa- Usunięcie macicy metodą małoinwazyjną.

Histerektomia jest najczęściej wykonywaną operacją w ginekologii. Laparotomię- metodę otwartą- powinniśmy wykonywać tylko w przypadku gdy dostęp przezpochwowy lub laparoskopowy nie jest możliwy.

LASH. (Laparoscopic supracervical hysterectomy). Laparoskopowe nadszyjkowe usunięcie macicy. Jest to najbardziej oszczędzający rodzaj hysterektomii, polecany pacjentkom oczekującym możliwie najmniejszej ingerencji chirurgicznej. Warunkiem jej przeprowadzenia są udokumentowane prawidłowe wyniki cytologii.  Najczęstsze wskazanie do tego typu operacji stanowią objawowe mięśniaki macicy lub adenomioza powodująca nieprawidłowe krwawienia. Operacja ta polega na laparoskopowym usunięciu trzonu macicy z pozostawieniem szyjki macicy i usunięcia jej za pomocą morcelacji. Ze względu na pozostawienie szyjki macicy po LASH konieczne jest wykonywanie regularnych badań  cytologicznych.

TLH, (total laparoscopic hysterectomy) czyli całkowite laparoskopowe usunięcie macicy, to zabieg obejmujący usunięcie całego organu: trzonu wraz z szyjką macicy. Operacja ta pozwala na usunięcie macicy bez jej rozkawałkowania. Wskazaniem do przeprowadzenia tej operacji są mięśniaki macicy, adenomioza i inne, ale również rozrosty atypowe błony śluzowej macicy, włącznie z mało zaawansowanym rakiem endometrium.

dr n. med. Emilia Gąsiorowska www.ginekologiaoperacyjna.pl
– specjalista w ginekologii i położnictwie
– specjalista w ginekologii onkologicznej

Poznań – Rokietnica